Domů

Doučování matematiky v ČB podle Brundika

Fórum

Zadat nový příspěvek

Zmìna: již nedouèuji žáky základních škol. Momentálnì mám rozbitý telefon, takže mì kontaktujte pouze pøes e-mail. Dìkuji za pochopení.

Brundik (01.07.2009 - 14:32:36)
Dobrý den, jsem studentkou 4.roèníku gymnázia, a v srpnu mì èeká reparát z matematiky,..probrali jsme kombinatoriku, statistiku a funkce, které jsme opakovali, hledala jsem douèování a doslechla jsem se,že prý není možné opakování na reparát stihnout,pøitom znám lidi, kteøí byly douèováni pouze spolužákem a reparát zvládli na dostateènou,což je známka, která se pøi reparátu dáva s nejvìtší pravdìpodobností vždy,..prosím Vás o Váš názor, ještì bych Vás chtìla poprosit jestli je tedy opravdu možné douèování, spíše ve veèerních hodinách, dìkuji na odpovìï, pøeji pìkný zbytek dne.
Nika

nika (28.05.2009 - 12:17:21)
Dobrý den,
Jsem žákynì 8. tøídy a potøebuji pravidelné dlouhodobé douèování z matematiky nejlépe dvakrát v týdnu.
Dìkuji za odpovìï KK.

Kneisslová Karolína (29.01.2009 - 17:24:27)
Jo, tohle douèko vypadá dobøe! Hledáte-li ale v Praze, zkuste:

www.doucovanipraha.cz ;-))

douèko (30.11.2008 - 10:55:04)
Dobrý den, mám vážný zájem o dlouhodobé douèování, a to i pøes prázdniny. Dìkuji za Vaši odpovìï. J.Š.

Šimánková (06.07.2008 - 21:53:27)
- 1 - 2 - 3 - 4 -